Zento
Zenkin
Khoảng giá

Chất liệu

Bề mặt

Phụ kiện sen cây Xếp theo:

Bộ phụ kiện sen cây cao cấp Zento

+ 1 Tay sen
+ 1 Bát sen
+ 1 dây dẫn